Affärserbjudande Hälsa

Inledande workshop

Affärserbjudandet anpassas efter ert behov och startar med en workshop för företagsledningen för att visa på effekterna av en hälsostrategi och förankra nästa steg i ledningsgruppen.

Kostnaden för varje steg baseras sedan på antalet medarbetare och omfattar en kartläggning av nuläge samt framtagande av strategi. Priset för steg 1 ligger på mellan 300 - 500 kr per medarbetare baserat på antal anställda. Inledande workshop tillkommer. 


Erbjudande vid bokning av Workshop före den 31 maj 2021:
- Vi bjuder då på en 2-timmars workshop med företagsledningen


Nedanstående tjänster kan också erbjudas separat, som ett paket eller i den kombination som bäst matchar er situation.

  1. Kartläggning och nulägesanalys, s.k. baseline
  2. Framtagande av beslutsunderlag och en hälsostrategi
  3. Stöd i att sätta upp en optimal beställareorganisation
  4. Upphandlingsstöd för att optimera era befintliga avtal
  5. Genomförande, interventioner & förbättringsarbete
  6. Rådgivning generellt inom hälsa och hälsostrategier

          För mer information  träffar jag er gärna och berättar mer!


active@work modell för en strategisk hälsosatsning