Kundlöfte FM

Kundlöfte Facility Management (FM)

Total genomgång av samtliga avtal inom FM som resulterar i en benchmarkrapport med förbättrings- och utvecklingsförslag, konkreta besparing, strukturell avtalssummering och insatser för en strategisk FM-funktion. Löftet är att hitta besparingar motsvarande minst tre gånger konsultarvodet kombinerat med förbättringar och mervärden för organisationens kärnverksamhet.

Att se över era avtal kopplade till facility management ger:

  • Kostnadseffektiva FM-avtal
  • Effektivare verksamhet genom mer tid till kärnaffären 
  • Rätt service och funktionsnivå
  • Struktur
  • Ordning & reda
  • Kontroll och överblick
  • Bra beslutsunderlag

Ovanstående tillsammans med en översyn av leverantörer kopplade till er verksamhet bidrar till en optimal service- och support funktion både gällande utförande och kostnad och leder sedan en besvärsfri vardag. Detta leder i sin tur till att ni får mer tid över som kan fokuseras på er egen kärnverksamhet.