Om FM (Facility Management)

Facility Management (FM) avser managering (strategisk ledning och styrning) av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) och verksamheten i fastigheten ska fungera effektivt. Begreppet finns i hela världen, men med delvis olika innehåll beroende på historiska och kulturella omständigheter.

Facility Management (FM) är också en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov. Facility management erbjuder en bättre samordning, styrning och utveckling för kunders samtliga stödfunktioner för en ökad total effektivitet, minskade kostnader men med en ständig förbättrad service.

Facility managementtjänsterna indelas ofta i två kategorier; fastighetsanknutna tjänster ("hårda tjänster", exempelvis fastighetsskötsel, energioptimering, säkerhet) och arbetsplatsanknutna tjänster ("mjuka tjänster", exempelvis reception, lokalvård, posthantering).

I den europeiska standarden för Facility Management, EN 15221-1:2006 , definieras Facility Management på följande sätt:

  • integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities

I den svenska SIS standarden SS_EN 15221-1 2006, Facility Management - Termer och definitioner, definieras Facility Management som;

  • integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättra effektiviteten hos kärnverksamheten.